WCK : Toezicht

Naast de informatieverstrekking en voorkoming van overkreditering zorgt de WCK, Wet op het Consumentenkrediet, er ook voor dat er toezicht is. De kredietgever, veelal banken, moeten een vergunning hebben van de Nederlandsche Bank (DNB). Voorwaarde voor de vergunning is onder meer dat de kredietinstelling is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). De Nederlandsche Bank onderzoekt ook over de verstrekte informatie aan de consumenten goed is. Zo kijkt de Nederlandsche Bank naar de gebruikte tarieftabellen, kredietovereenkomsten en prospectussen.

Sommige bepalingen uit de WCK gelden ook voor de kredietbemiddelaar, zoals de provisieregeling en het verstrekken van een prospectus. De Economische Controledienst (ECD) ziet toe op de naleving hiervan.

Het moge duidelijk zijn dat er redelijk wat gedaan wordt aan consumentenbescherming. De consumentenbescherming zorgt ervoor dat geld lenen met een BKR registratie wel bemoeilijkt wordt, maar misschien is dat ook niet meer dan terecht.

Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

De gemeentelijke kredietbanken vallen ook onder de WCK, maar voor de gemeentelijke kredietbanken werkt het toch allemaal net even iets anders. De gemeentelijke overheid ziet toe op de naleving van de WCK bij de gemeentelijke kredietbanken. Er is geen vergunning van de Nederlandsche Bank vereist, maar de gemeentelijke kredietbanken moeten wel aangesloten zijn als deelnemende partij bij het Bureau Krediet Registratie.

Comments are closed.