WCK : Preventie van overkreditering

Steeds meer mensen hebben schulden, veelal door overkreditering. Een consument kan zich onbewust, zonder het te weten, zichzelf te diep in de schulden steken. We weten dat geld lenen aantrekkelijk is en op zich ook niets mis mee is, maar overkreditering is natuurlijk niet goed. Met overkreditering is de kans groot op een toekomstige BKR registratie, waardoor het in de toekomst al helemaal lastig wordt om geld te lenen.

Overkreditering kan verschillende oorzaken hebben:

  • Een te hoog tarief / rente;
  • Een te hoog geleend bedrag;
  • Onzorgvuldigheid van de kredietbemiddelaar.

Te hoog Tarief / Rente

De WCK regelt dat de kredietverstrekkers niet te hoge tarieven mogen vragen voor een lening. Geld lenen moet niet onmogelijk duur worden. De regeling voorkomt dat de geldlener, de consument, een te hoge financiƫle last krijgt. Ook zorgt de regeling ervoor dat woekerpraktijken worden tegengegaan. Wanneer u een negatieve BKR registratie heeft is de kans aanwezig dat u te maken kan krijgen met een woekerpraktijk. Een woekerpraktijk is het wanneer de geldverstrekker bewust gemakkelijk omgaat met het verstrekken van een lening. Er wordt niet gekeken naar de kredietwaardigheid van de lener. Het risico wordt opgevangen door een zeer hoge kredietvergoeding te vragen (tarieven liggen rond de 40%! op jaarbasis of zelfs hoger). Woekerpraktijken zien we weleens terug bij de snelle leningen (minileningen).

Te hoog Geleend bedrag

Als het goed is heeft de kredietverstrekker geen voordeel bij wanbetaling en zal daarom de hoogte van het krediet uit eigen initiatief al zorgvuldig willen afstemmen op de financiƫle draagklacht van de consument. De kredietverstrekker zou eventueel willen weten waarvoor u geld wilt lenen, maar vooral wat uw inkomsten zijn en hoe uw financieel verleden eruitziet.

Wanneer een consument meer dan 1000 euro wilt lenen, is de kredietverstrekker verplicht op grond van de WCK informatie in te winnen over de hoogte van het inkomen van de aanvrager en eventueel ook die van de huisgenoten. Eveneens is de kredietverstrekker verplicht informatie te vergaren over de vaste lasten van de aanvrager. Vaste lasten kunnen een lopende lening zijn of bijvoorbeeld een verplichting van alimentatie.

Kredieten worden centraal geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Het BKR houdt ook bij of de kredieten succesvol zijn afgewikkeld, of er achterstalligheid is (geweest) en of een krediet is vastgelopen. De gegevens worden tot vijf jaar na afloop van het krediet bewaard. De WCK stelt een toetsing bij het BKR verplicht voor leningen boven de 1000 euro.

Toetsen is leuk en aardig, maar de kredietverstrekker heeft nog steeds de vrijheid om een lening te verstrekken aan iemand met een dubieus financieel verleden. Geld lenen met BKR registratie is dus niet onmogelijk, ondanks de WCK. De WCK biedt echter een waarborg dat de kredietverstrekker alle relevante informatie heeft verzameld en daarmee een afgewogen beslissing neemt.

Onzorgvuldigheid van de kredietbemiddelaar

Net zoals banken houden van bonussen zijn ook kredietbemiddelaars gek op provisies. Kredietbemiddelaars hebben recht op provisie over afgesloten leningen. Het is dan ook niet gek dat een kredietbemiddelaar kan proberen om een zo hoog mogelijke lening af te sluiten. De WCK legt dit aan banden.

De WCK bepaalt dat de provisie gespreid moet worden uitgekeerd aan de bemiddelaar. Als de kredietnemer (consument) meer dan twee termijnen niet betaald, dan wordt ook de provisie uitkering stopgezet. Het is dan voor een kredietbemiddelaar van belang dat hij zorgvuldig met de consument een lening afsluit.

Daarnaast is door de WCK bepaalt dat de consument niet de provisie betaalt, maar dat de kredietverstrekker dit doorberekend in het krediettarief.

Comments are closed.