WCK : Informatie verstrekken aan consumenten

Geld lenen is soms lastig, vooral als het gaat om berekening van rentes. Duidelijk mag zijn dat een termijnbedrag per week relatief minder lijkt dan een termijnbedrag op jaarbasis. Hierin kan dus misleiding ontstaan. De WCK, Wet op het Consumentenkrediet, zorgt voor meer duidelijkheid door onder andere verplicht stellen van vermelding van de effectieve rente. De aanbieder, kredietverstrekker, moet opgeven wat de effectieve kredietvergoeding (EKVP) is. Een andere term voor EKVP is effectieve rente.  De effectieve rente wordt vermeld op jaarbasis en bevat een berekening van kosten voor de kredietverstrekker, waaronder afsluitprovisie en administratiekosten.

Ook moeten de consumenten nog verdere informatie krijgen bij het aangaan van een lening. Geld lenen heeft immers consequenties en de consument moet daarvan inzicht hebben.

Kredietnemers (consumenten) moeten bij het aangaan van een krediet in staat zijn om op basis van goede informatie een redelijke afweging te maken. Vaak weet een consument niet welke informatie allemaal noodzakelijk is voor een goede beslissing omtrent geld lenen. Zeker niet wanneer eventueel wanhoop nabij is bij bijvoorbeeld geld lenen met bkr registratie. De WCK heeft hierop dan ook het nodige geregeld. Zo moet de aanbieder, kredietverstrekker, een gratis prospectus beschikbaar stellen. Een prospectus is veelal online te vinden bij de website van de desbetreffende kredietverstrekker. Veelal ontvangen consumenten een prospectus ook bij het aanvraag van een offerte voor geld lenen.

Een prospectus moet de volgende onderwerpen omvatten:

  • Informatie over de voorwaarden waaronder de lening wordt verstrekt;
  • Beschrijving van de aanvraag- en beoordelingsprocedure;
  • Duidelijk moet vermeld worden dat de kredietverstrekker gegevens gaat opvragen over de aanvrager bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel;
  • Minstens vier voorbeelden van regelmatig voorkomende kredietsommen, bijvoorbeeld 5000 euro lenen, met de daarbij gebruikelijke terugbetalingsregelingen. Ook moet bij ieder voorbeeld de effectieve rente en de totale kredietvergoeding (totaal krediet) vermeld worden;
  • Beschrijving van de consequenties van niet betalen.

Inmiddels is duidelijk dat de WCK actief de consumentenbescherming regelt betreffende geld lenen. Zoals te lezen is wordt dus door de kredietverstrekkers informatie opgevraagd bij het Bureau Krediet Registratie. BKR registraties worden dan bekend bij de kredietverstrekker en geld lenen met een BKR registratie wordt dus moeilijker. Allemaal ter bescherming voor de consument.

De WCK houdt niet op hiermee. Ook stellen zij regels aan advertenties. De WCK stelt voorwaarden aan advertenties, websites, folders et cetera.  Zo moet de kredietaanbieder bij alle termijnbedragen altijd de effectieve rente erbij vermelden en moet de kredietaanbieder minstens twee duidelijke voorbeelden geven. Ook moet de informatie algemeen zijn en zeker niet gericht zijn naar een individueel geval.

Comments are closed.