Geld lenen

Of u nu geld wilt lenen met of zonder BKR registratie, het is altijd handig om ook informatie te lezen over het algemeen geld lenen.

Manieren geld lenen

Er zijn verschillende manieren om geld te kunnen lenen. Zo kunt u geld lenen van kennis of van familie. Deze methode van geld lenen is informeel. Vaak wordt geen rente gehanteerd.
Andere manieren van geld lenen zijn bijvoorbeeld de persoonlijke lening en het doorlopend krediet. Ook kunt u geld lenen door middel van rood staan of met een creditcard. De populairste lening is de hypotheek. De Nederlandse bevolking is kampioen in geld lenen, wat overigens apart is aangezien Nederlanders bestempelt zijn met het etiket van zuinig zijn.
Alle leningen hebben bepaalde kenmerken. Ook heeft iedere lening weer voordelen en nadelen. Wanneer u op zoek bent naar een lening moeten gaan kijken naar de kenmerken van een betreffende lening. Ook moet u gaan kijken naar voorwaarden, zoals de rente. U kunt weliswaar bij kennissen en familie geld lenen zonder rente, maar dit kan helaas niet bij banken of andere kredietverstrekkers.
Banken en kredietverstrekkers zien het verstrekken van een lening als een investering. Hun kunnen door middel van de rente geld verdienen aan u. Het liefst zouden zij hele hoge rentes willen hanteren, maar dat zou slecht zijn voor hun concurrentiepositie en voor de economie. Leningen met hoge rentes zouden slecht voldaan willen worden door de consumenten. Lees de rest… »

BKR Hypotheek

Wanneer we praten over geld lenen met bkr registratie vergeten we vaak dat een hypotheek ook een soort lening is, en wel één van de populairste. Geld lenen met BKR registratie kan met een minilening, maar een hypotheek op basis van een minilening kan gewoonweg niet.

Om een hypotheek te verkrijgen moet u terecht bij de banken in Nederland. De banken informeren bij het Bureau Krediet Registratie naar uw BKR-gegevens. Een hypotheek zonder toetsing van BKR bestaat niet.

Hypotheek met BKR registratie mogelijk?

Net als met andere soorten leningen geldt ook bij de hypotheek dat geld lenen met BKR registratie bijna onmogelijk lijkt. Maar terecht kan worden opgemerkt dat geld lenen met BKR regstratie mogelijk is. Alles hangt af van wat voor soort registratie u heeft. Zo is de soort code belangrijk, maar ook kan het voor de banken in Nederland meewegen wanneer de schuld is ontstaan. Wanneer bijvoorbeeld de schuld onlangs is ontstaan of ruim 4 jaar geleden kan een verschil uitmaken voor toekenning van een hypotheek. Lees de rest… »

Behandeling Kredietaanvraag en BKR

Bij het afsluiten van een kredietovereenkomst moet de kredietverstrekker een aantal handelingen verrichten. Eén van die handelingen is toetsing van BKR. Geld lenen met BKR registratie gaat gepaard met de afsluiting van een kredietovereenkomst.

Aanvraag

Tijdens de aanvraag worden gegevens verzameld. Allereerst worden de persoonsgegevens verzameld. Naast naam, adres en woonplaats is de leeftijd van belang. Er mag volgens de wet geen krediet verstrekt worden aan minderjarigen. Ook ouderen die geld willen lenen hebben een probleem. Bij ouderen boven de 65 / 70 jaar is het overlijdensrisico immers zo groot geworden dat zij niet meer in aanmerking komen voor kredietproducten met ingebouwde overlijdensrisicoverzekering. Banken zijn daarom dan ook huiverig om leningen te verstrekken aan ouderen, dat terwijl steeds meer ouderen / bejaarden behoefte hebben aan tijdelijke kleine leningen. Steeds meer bejaarden hebben dan ook een BKR registratie.

De kredietgever zal ook vragen naar de burgerlijke staat. Voor handelingen die te maken hebben met gezamenlijke eigendom kan de toestemming van de partner nodig zijn. Ook kan de aanwezigheid van een partner de verhaalsmogelijkheden van de kredietgever verruimen. Het hebben van een partner kan weliswaar zorgen voor meer ruimte en draagkracht voor geld lenen, maar brengt natuurlijk ook extra verantwoordelijkheid met zich mee. Immers kan een partner zich bijvoorbeeld niet houden aan de voorwaarden van geld lenen en is het dan ook van belang om te weten wat dan de gevolgen zijn. Lees de rest… »

Hulp bij Schulden

Geld lenen met BKR registratie? Waarom is er eigenlijk een BKR registratie ontstaan?

Veel Nederlanders hebben een BKR registratie. Een BKR registratie hoeft dan ook helemaal niet zo erg te zijn. Zo zijn er verschillende codes en kan ook de huidige financiële situatie totaal anders zijn dan bijvoorbeeld drie jaar geleden. Echter zijn er ook mensen met een BKR registratie die wel degelijk financiële problemen hebben.

Geld lenen om schulden af te lossen is vaak geen goed idee. De enige lening waarbij dit verantwoord is, is dan de sociale lening. Een sociale lening krijgt men niet zomaar. De GKB, Gemeentelijke Kredietbank, verstrekt sociale leningen alleen onder bepaalde voorwaarden. Een voorwaarde is dat de consument eigenlijk nergens anders geld kan lenen. Die consument heeft dan een BKR notering of heeft geen inkomen (of een te laag inkomen).

Hulp bij schulden kan worden aangeboden door schuldhulpverleners in bijvoorbeeld wijkgebouwen, maar ook bij de GKB kan u terecht voor hulp bij schulden. Zij kunnen u doorverwijzen of zelf een schuldhulpverleningstraject opstarten.

Wees op tijd met het inschakelen van hulp. Hulp bij schulden is altijd mogelijk, maar heeft het beste resultaat wanneer u tijdig erbij bent. Laat de schulden niet oplopen en zoek hulp bij familie of kennissen, maar vooral bij een professional wanneer het noodzakelijk is. GKB is er voor eerste hulp bij schulden!

Schuldbemiddeling

Veel maatschappelijk werkers zien dit dagelijks. Mensen met schulden. Steeds meer consumenten hebben schulden en hebben behoefte aan schuldbemiddeling. Schuldhulpverlening is dan ook helemaal hot als het gaat op het gebied van dienstverlening. Veel maatschappelijk werkers krijgen cursussen voor schuldhulpverlening en zelfs opleidingen tot schuldhulpverleners vliegen rond de oren. En dit is allemaal niet voor niets. Zoals gezegd komen steeds meer mensen in de schulden en verwacht wordt dat dit alleen maar meer wordt.

Schulden ontstaan door verschillende redenen. Een bekende reden is een plotseling inkomensverlies door een baanverlies, maar ook plotselinge uitgaven kunnen leiden tot schulden. Schulden ontstaan wanneer de uitgaven groter zijn dan de inkomsten.

Dit klinkt allemaal heel simpel, maar vaak liggen er dieperliggende problemen bij het ontstaan van schulden. Schuldhulpverleners gaan uitzoeken hoe de schulden zijn ontstaan, maar vooral ook hoe de schulden kunnen worden opgelost.

Een bekende, maar ook drastische oplossing is de WSNP, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dit traject kan worden opgestart door de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). De Gemeentelijke Kredietbanken zijn een soort banken die vooral zijn voor mensen met schulden. Zij kunnen sociale leningen verstrekken, maar helpen ook mensen met schulden door een schuldhulpverleningstraject te starten. Een schuldhulpverleningstraject is een minneljike traject en gaat niet altijd even soepel. Zo moeten de schuldeisers akkoord gaan met zo’n traject, maar gaan dan eigenlijk akkoord met een toekomstig verlies.

De GKB is vooral voor mensen die een BKR registratie hebben. Geld lenen met BKR registratie is dus mogelijk bij de GKB met een sociale lening, maar ook hebben veel mensen met een BKR registratie behoefte aan schuldbemiddeling. Hiervoor is dus de GKB uitermate geschikt. GKB is er voor hulp bij schulden.