Ontstaan en beleid van BKR

Sinds 1965 functioneert in Nederland het BKR (Bureau Krediet Registratie). Nederland kent een zogezegde positief registratiestelsel. Een positief registratiestelsel houdt in dat alle kredietverplichten van consumenten staan geregistreerd. Dit treft niet alleen kredieten waarbij achterstanden of andere problemen zijn opgetreden (het negatieve stelsel). De overheid heeft aangedrongen dat de banken in eigen beheer een BKR moesten opzetten. Nu is het zo dat per kredietnemer de naam, adres en geboortedatum moeten worden geregistreerd. Anoniem geld lenen kan dus absoluut niet via de banken. Naast voorstaande gegevens noteert de kredietnemer ook de kredietbedrag, contractnummer, looptijd, aflos-of vervaldatum.

De aangesloten deelnemers, waaronder banken, zijn in de eerste plaats verplicht om, voordat zij krediet, lening, verlenen, te toetsen welke kredietverplichtingen van de aanvrager bij het BKR geregistreerd staan. In de tweede plaats moeten de deelnemers afgesloten kredietcontracten aanmelden bij het BKR. Ten derde zijn de deelnemers verplicht om ook een achterstand van meer dan dertig dagen en andere onregelmatigheden bij de terugbetaling van het krediet te melden. De verschillende situaties hebben een eigen code, zodat een aangesloten kredietgever bij een BKR-toets onmiddellijk kan zien hoeveel kredietverplichtingen de aanvragen al heeft lopen en of er betalingsproblemen zijn (geweest).

BKR heeft een passieve functie. BKR verstrekt slechts geregistreerde gegevens. Het BKR geeft geen adviezen aan de deelnemers. De aangesloten banken bepalen zelf of zij al dan niet een krediet verstrekken.

Coderingen van het BKR

Alle professionele kredietverleners in Nederland zijn aangesloten bij het BKR. Er is een A-register voor de deelnemers die hun hoofdberoep van kredietverlenen maken, zoals de banken en financieringsmaatschappijen. Deze partijen krijgen een volledig overzicht van de geregistreerde gegevens zodat zij goed kunnen beoordelen of een kredietverstrekking verantwoord is.

Daarnaast is er een B-register. De B-register is bestemd voor handelaren, postorderbedrijven en dergelijke. Voor hen is kredietverstrekking een nevenactiviteit. Zij krijgen slechts een samenvatting van de geregistreerde gegevens.

Hypotheken worden vermeld in het BKR wanneer er een achterstand is van meer dan vier maanden.

Het BKR hanteert verschillende coderingen waardoor een kredietverstrekker gemakkelijk in één oogopslag kan zien om watvoor situatie het gaat. De code A van achterstand en code S van schuldsaneringen zijn voorbeelden van coderingen die het BKR gebruikt. Deze twee coderingen zijn niet geliefd voor de kredietverstrekker. Kredietverstrekkers zijn terughoudend wanneer het gaat om een bkr registratie met de code A en S. Vooral in de huidige crisistijden zijn de kredietverstrekkers niet happig voor het verstrekken van geld lenen bij deze coderingen. Dit heeft voor u het gevolg dat geld lenen met een bkr registratie code A en S veelal onmogelijk is via de banken in Nederland.

Wanneer u een BKR registratie heeft, bestaat er wel de mogelijkheid om via een deelnemer na te gaan of de geregistreerde gegevens correct zijn. Als er sprake is van een onjuiste registratie, dan zal het bestuur van het BKR een correctie aanbrengen. Bij blijvend verschil van mening kon de burgerlijke rechter een uitspraak doen. Tegenwoordig kunt u hiervoor terecht bij de Geschillencommissie van het BKR.

Sinds kort kan de geregistreerde ook een overzicht vragen van de tijdstippen waarop deelnemende instellingen zijn gegevens hebben ingezien gedurende de afgelopen veertien maanden. Bij een verzoek van de kredietnemer tot correctie van gegevens wordt ongevraagd door het BKR een overzicht verstrekt van de deelnemers die het jaar daarvoor getoetst hebben. Alles is natuurlijk wel in overeenstemming met de Wet Persoonsregistratie. Eveneens hanteert het BKR een privacy- en gedragscode.

Is geld lenen met BKR registratie mogelijk?

Samengevat kunnen we stellen dat BKR al een tijd bestaat met als doel informatie verstrekken aan deelnemende partijen. De deelnemende partijen toetsen uw kredietwaardigheid. Alle professionele kredietvestrekkers zijn aangesloten bij het BKR. Geld lenen met een BKR registratie kan dus alleen bij onprofessionele kredietverstrekkers, of kredietverstrekkers die het niet nauw nemen of wanneer uw registraties niet zo negatief zijn.

Leave a Reply