Geld lenen met BKR registratie is duur?

Veelal ontvangen wij berichten en signalen dat geld lenen met BKR registratie duur is. En dit is voor een groot deel ook waar. Geld lenen met BKR registratie kan met een minilening of met roodstaan. Beide opties zijn dure leningen. Maar waarom zijn het toch dure leningen?

Waarom is geld lenen met BKR registratie duur?

De persoonlijke kredietwaardigheid van de debiteur, de geldaanvrager, be├»nvloedt de prijs van krediet. De risicograad van een geldaanvrager wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoogte van het inkomen. De hoogste inkomensgroepen (die meestal tevens vermogen bezitten en dus op dat gebied ook enige garantie waarborgen) lenen tegen een laag rentepercentage, meestal ter hoogte van het promessedisconto van De Nederlandsche Bank (DNB), vermeerderd met enige procenten. De hogere middengroepen kunnen lenen tegen een laag tarief dat aanzienlijk onder het maximaal tarief ligt, maar ook boven het promessedisconto. De laagste inkomensgroepen lenen tegen het wettelijk maximumtarief of zijn aangewezen op huurkoop- of postorderkrediet die voor de invoering van de WCK nog geen maximum kenden. Opvallend is dus dat de “armen” meer betalen dan de rijken. Lage inkomensgroepen vertegenwoordigen vanuit kredietgeversoogpunt een groter risico. Dat risico wordt veelal ook nog eens bevestigd door een BKR registratie. Dit grotere risico vertaalt zich in een opslag op de prijs.

Samenvattend kunnen we stellen dat geld lenen met BKR registratie duur is vanwege twee redenen. Een BKR registratie geeft een indicatie op een zekere aanwezigheid van risico voor de kredietverstrekker. Daarnaast blijkt dat veel mensen die een BKR registratie hebben en geld willen lenen veelal tot de lagere inkomensgroepen behoren. Kortom geld lenen met BKR registratie is duur, vooral wanneer u wilt geld lenen middels een minilening, postorderkrediet, creditcard of roodstaan. Nogmaals willen we wel benadrukken dat niet alle BKR registraties op voorhand negatief zijn en u dus wellicht ook geld kunt lenen middels een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Ten alle tijden dient u voordat u een lening wilt afsluiten de verschillende kredietverstrekkers en hun leenvormen te vergelijken. Vergelijken is een eerste stap voor een goedkopere lening.

Leave a Reply