Bureau Krediet Registratie (BKR)

We hebben allemaal wel enig idee wat de Bureau Krediet Registratie, BKR, is, maar wat zij nu allemaal precies doen?

Doel van Bureau Krediet Registratie (BKR)

Het Bureau Krediet Registratie, ofwel BKR, is opgericht met als doel consumentenbescherming. Wettelijk is bepaald dat banken de plicht hebben om verantwoorde leningen te verstrekken. Om aan deze plicht te kunnen voldoen, kunnen de banken een geld aanvrager, u wellicht, vragen om uw inkomen en doen zij een BKR toetsing. Het Bureau Krediet Registratie helpt de banken als het ware. Het is een misvatting onder de vele consumenten dat de BKR beslissingen neemt rondom uw aanvraag naar een lening. BKR ligt slechts de banken. BKR verstrekt aan de banken uw gegevens omtrent uw kredietwaardigheid. In deze gegevens staat bijvoorbeeld uw betalingsachterstanden en ook wanneer deze volledig zijn voldaan. Om dit allemaal gestructureerd te laten verlopen hanteert de BKR codes. Zo kunnen de banken duidelijker zien in hoeverre bijvoorbeeld een betalingsachterstand slecht is.

Bureau Krediet Registratie heeft als doel om informatie te verstrekken aan de deelnemende partijen. BKR is in het leven geroepen om de consumenten te behouden voor het onverantwoord afsluiten van kredieten. BKR heeft als doel informeren en besluit geenszins.

BKR verstrekt informatie aan de deelnemende partijen en met die informatie kan een deelnemende partij besluiten of het verstrekken van een krediet verantwoord is. BKR geeft enige nuancering in de gegevens door middel van coderingen. Deze BKR coderingen geven gewicht aan de BKR registratie. Hierdoor zijn niet alle BKR registraties even “slecht” of “goed”.

BKR probeert een zo neutraal mogelijke positie te behouden. Een voorbeeld daarvan zien we terug in het ontstaan van een Geschillencommissie.

Bureau Krediet Registratie en Privacy

Zoals al eerder benoemd informeert Bureau Krediet Registratie alleen aan de deelnemende partijen. Niet iedereen kan uw gegevens bekijken, dat zou een schending van de Privacywet zijn. Nee, alleen deelnemende partijen hebben inzage tot uw gegevens. door middel van toegang van een specifiek systeem. Uw BKR registraties staan genoteerd in een systeem genaamd Centraal Krediet Informatiesysteem ook wel afgekort met CKI.

Deelnemende partijen bij de Bureau Krediet Registratie (BKR)

Deelnemende partijen zijn organisaties die een dienstverlening hebben op het gebied van kredieten aan consumenten. Bekende deelnemers zijn de banken in Nederland.

Voor een lijst van alle deelnemende partijen kunt u terecht op de website van de BKR. Hier wordt de lijst regelmatig ook geupdate. Zo bleek dat vanaf 1 januari 2011 telefoonmaatschappijen geen BKR-meldingen meer doen.

Comments are closed.