Behandeling Kredietaanvraag en BKR

Bij het afsluiten van een kredietovereenkomst moet de kredietverstrekker een aantal handelingen verrichten. Eén van die handelingen is toetsing van BKR. Geld lenen met BKR registratie gaat gepaard met de afsluiting van een kredietovereenkomst.

Aanvraag

Tijdens de aanvraag worden gegevens verzameld. Allereerst worden de persoonsgegevens verzameld. Naast naam, adres en woonplaats is de leeftijd van belang. Er mag volgens de wet geen krediet verstrekt worden aan minderjarigen. Ook ouderen die geld willen lenen hebben een probleem. Bij ouderen boven de 65 / 70 jaar is het overlijdensrisico immers zo groot geworden dat zij niet meer in aanmerking komen voor kredietproducten met ingebouwde overlijdensrisicoverzekering. Banken zijn daarom dan ook huiverig om leningen te verstrekken aan ouderen, dat terwijl steeds meer ouderen / bejaarden behoefte hebben aan tijdelijke kleine leningen. Steeds meer bejaarden hebben dan ook een BKR registratie.

De kredietgever zal ook vragen naar de burgerlijke staat. Voor handelingen die te maken hebben met gezamenlijke eigendom kan de toestemming van de partner nodig zijn. Ook kan de aanwezigheid van een partner de verhaalsmogelijkheden van de kredietgever verruimen. Het hebben van een partner kan weliswaar zorgen voor meer ruimte en draagkracht voor geld lenen, maar brengt natuurlijk ook extra verantwoordelijkheid met zich mee. Immers kan een partner zich bijvoorbeeld niet houden aan de voorwaarden van geld lenen en is het dan ook van belang om te weten wat dan de gevolgen zijn.

Daarna kan gekeken worden naar de kredietwensen. Hoeveel wil de aanvrager lenen, welke termijnbedrag is gewenst, en welke leenvorm wil de aanvrager? De kredietverstrekker vraagt dan ook veelal naar het doel van de lening. Dit kan een beeld geven van het te verwachten betaalgedrag. Een lening die gebruikt zal gaan worden om andere schulden af te lossen (, bijvoorbeeld huurschuld weg werken,) roept een ander beeld op dan wanneer iemand een lening aanschaft voor het verbouwen van een tuin of voor een aankoop van een auto.

Naast de persoonsgegevens worden ook de financiële gegevens opgevraagd. Zo wil de kredietverstrekker weten:

 • Hoe hoog zijn de vaste inkomsten per maand?
 • Wat wordt per maand uitgegeven aan woonlasten?
 • Zijn er vaste verplichtingen als alimentatie, aflossing andere leningen?
 • Zijn de inkomsten naar verwachting stabiel?

Dezelfde vragen kunnen dan ook aan de partner worden gesteld.

Beoordeling

De kredietverstrekker kan aan de hand van de inkomsten en uitgaven uitrekenen welke betaalcapaciteit de kredietvrager maximaal heeft. Het termijnbedrag moet daar onder blijven. Kortom hoeveel u maximaal kunt lenen wordt berekend door de kredietverstrekker. Verstrek daarom ook zoveel mogelijk relevante gegevens, zoals bijvoorbeeld een studieschuld, zodat de lening ook een verantwoorde lening wordt.

Na de berekening zal de kredietverstrekker een betalingsmoraal formuleren. De kredietverstrekker zal zich aan de hand van de BKR registraties een beeld gaan vormen over de betalingsmoraal. Het BKR registreert:

 • aflopende kredieten met een looptijd van drie maanden of langer en een kredietsom vanaf 454 euro.
 • doorlopende kredieten met een kredietsom vanaf 454 euro.
 • vastgelopen rekening-courantkredieten.
 • vastgelopen woonhuishypotheken.
 • creditcards en klantenkaarten.

Het BKR registreert bij aflopende en doorlopende kredieten onder andere kredietsom of kredietlimiet. Daarnaast wordt bijgehouden of er onregelmatigheden zijn geweest. Als de kredietnemer is gewaarschuwd voor een ontstane betalingsachterstand, maar hier niet op tijd heeft gereageerd, noteert het Bureau Krediet Registratie bijvoorbeeld een achterstandsmelding (letter A). De afwikkeling van de betalingsproblemen wordt met een cijfercodering weergegeven. Er kan een deurwaarder langsgestuurd zijn (achterstandscode 1), er is een betalingsregeling getroffen (achterstandscode 2), enzovoort.

Kredietovereenkomst

De WCK geeft een aantal voorschriften voor de overeenkomst. De overeenkomst bestaat uit twee delen. In het eerste deel (de akte) worden de specifieke afspraken vastgelegd:

 • welke partijen de overeenkomsten aangaan;
 • wie bemiddeld heeft;
 • de kredietsom;
 • looptijd van de lening (aflopend krediet);
 • opnamemogelijkheden (doorlopend krediet);
 • het tarief;
 • het termijnbedrag;
 • op welke tijdstippen de geldnemer moet betalen;
 • eventuele extra zekerheden.

 

Geld lenen met BKR registratie, oftewel Geld lenen zonder BKR toetsing, blijft een lastig karwei. Vooral wanneer u grote bedragen wilt lenen, kan een BKR registratie tegen u werken. Bedenk ten alle tijden dat de WCK en BKR er zijn  voor consumentenbescherming.

Comments are closed.